Despre noi Aria de expertiza / Servicii Domenii Echipa Clienti Parteneriate Contact

STIRI

CFR ia m?suri conform Ordonan?ei Militare 6: C?ile Ferate Române modific? mersul trenurilor, în urma carantinei impuse în municipiul Suceava
Acum la ZF IT Generation: O echip? de tineri din Ia?i vrea s? revolu?ioneze recuperarea ?i tratarea pacien?ilor cu probleme la articula?ii folosindu-se de un dispozitiv controlat de o aplica?ie mobil?. Afla?i detalii despre proiect dintr-o discu?ie cu Neculai Mîndru, cofondator Synovius
Deschiderea de ast?zi. Cum va merge bursa. Um?ri?i o discu?ie miercuri, 1 aprilie, ora 09.30 cu Alexandru Ilisie, director de investi?ii, OTP Asset Management
Modelul integrat de business agro-alimentar: pariul câ?tig?tor al antreprenorilor în vremea COVID-19. ?Fiecare verig? î?i aduce un câ?tig?. ?Integrarea e un mare avantaj pentru noi în aceast? perioad?, pentru c? nu depindem de importurile de materie prim??
Andra Olar-Caragea, CEO al CITR: Lipsa de lichiditate, investi?iile în lucr?ri non-core, dificultatea în a re?ine for?a de munc?, lipsa de flexibilitate sunt cauzele insolven?elor în sectorul construc?iilor
Dumitru Vienescu, manager SJU Târgu Jiu: Momentan nu avem un aparat PCR. Recolt?m în medie 5 probe pe zi, apoi sunt prelucrate la Bucure?ti sau la Craiova
Bogdan Neac?u, CEO al CEC Bank: Sectorul IMM-urilor are nevoie de o analiz? mai profund?. 75% dintre companii se bazeaz? pe creditul furnizor
Bursa româneasc? s-a pr?bu?it cu 16% în martie 2020, cel mai abrupt declin lunar din ultimii 11 ani. Anali?tii avertizeaz? c? urmeaz? o înr?ut??ire a perspectivelor de profitabilitate ale companiilor listate
Care sunt cerin?ele necesare pentru ca Michelin s? reia produc?ia în România
Mihai Rohan, pre?edintele patronatului cimentului: Constructorii trebuie l?sa?i s? lucreze. Ar fi p?cat s? se întrerup? activitatea în construc?ii ?i s? devenim un balast pentru economie
Businessul românesc în direct. Lista invita?ilor de la ZF LIVE (mart. - apr. 2020)
Is?rescu iese pentru prima dat? public de la izbucnirea crizei, pentru a descrie situa?ia real?: Vârful tensiunilor generate de criza COVID-19 în domeniul monetar, bancar ?i financiar a fost dep??it. Retragerile de numerar de la banc? s-au redus, ratele dobânzilor au sc?zut considerabil, iar cursul de schimb s-a stabilizat
Ministerul Economiei: 100 de companii ne-au contactat pentru a pune la dispozi?ie capacit??ile lor de produc?ie. Ministerul Economiei nu are atribu?ii de achizi?ii centralizate
Înc? ?ase decese la Spitalul din Suceava, din cauza coronavirus. Num?rul total în România ajunge la 78
Zi neagr? pe Wall Street: S&P 500 se îndreapt? spre cel mai prost prim trimestru din 1938
Scrisoare deschis? a peste 150 de organiza?ii ?i companii din jude?ul Suceava

Servicii  

SC SelPro CONSULTING SRL Braila   Design Web : Bajanica Bogdan Dionisie 2007